Kristoffer Moen Hansen

Veterinær

Kristoffer er utdannet veterinær fra NMBU, Veterinærhøgskolen i 2018. Etter praksisperiode innen fiskehelsediagnostikk ble interessen for akvamedisin vekket, og ønsket om å jobbe tettere på akvakulturnæringen og fiskehelsefaget førte til at Kristoffer ble en del av teamet til HaVet. Hos HaVet jobber Kristoffer hovedsaklig med rådgivning innen fiskehelse og fiskehelsetilsyn ved matfiskanlegg.

Svein Inge Arnestad

Veterinær

Svein Inge er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen i 2018. Han har fordypning i  akvakultur og har tidligere erfaring fra settefiskanlegg og matfiskanlegg.  I sin hovedoppgave ved NMBU fokuserte han på effekt og beskyttelse av vaksiner mot PD. Svein Inge sine oppgaver hos HaVet er er rådgiving knyttet til fiskehelse og fiskehelsetilsyn ved matfiskanlegg.

Ioan Simion

Veterinær

Ioan er utdannet veterinær ved «University of Agricurtural Sciences and Veterinary Medicine» of Iasi, Romania 2011. Han har tidligere jobbet hos Ellingsen Seafood og på Vestfold Dyrehospital. Ioans hovedoppgaver er i dag rådgiving knyttet til fiskehelse og fiskehelsetilsyn ved matfiskanlegg. Ioan jobber også med oppfølgning av ikke-medikamentelle tiltak mot lus.

Kristin Ottesen

Veterinær

Kristin er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1998. Kristin har bakgrunn fra klinisk veterinærpraksis og som fiskehelsepraktiker i Marine Harvest. I 2005 tok startet hun  veterinæravdelingen i Helgeland Havbruksstasjon, nå LetSea, og var leder for veterinær- og miljøtjenestene til LetSea frem til 2014. I 2014 etablerte hun HaVet hvor hun er daglig leder. Kristin har jobbet med de fleste områder innen akvakultur og kultivering, hennes oppgaver er i dag organisering, ledelse og rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd for kunder av HaVet.

Kristine Vatnan

Fiskehelsebiolog

Kristine er utdannet fiskehelsebiolog fra Norges Fiskerihøgskole i 2017. Hun er fra Korgen og HaVets eneste “ekte” Helgelending.  Kristine spesialiserte seg i sin masteroppgave på fettsyrer og ernæring av laks. Hennes arbeidsområder er rådgiving knyttet til fiskehelse og fiskehelsetilsyn ved matfiskanlegg, samt oppfølging av rognkjeks- og kultiveringsanlegg.

Fiskehelsetjeneste
på Helgeland

HaVet har veterinærmedisinsk spesialkompetanse på fiskehelse, velferd og smitteforebygging. HaVet leverer tjenester til produsenter av smolt, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk fra Nord-Trøndelag til Bodø. HaVet bidrar også med sin kompetanse til Veterinærinstituttet, Sjømat Norge, SINTEF, utstyrsleverandører og andre havbruksinteressenter. Veterinærer og fiskehelsebiologer i HaVet tar mål av seg å være en pålitelig og dyktig samarbeidspartner slik at vårt felles mål kan nås: Frisk og sunn fisk!

Besøksadresse
Torolv Kveldulvsonsgt. 31
Epost
kristin@havet.as
Postadresse
HaVet Fiskehelsetjeneste AS
Post boks 106, 8801 Sandnessjøen
Tlf
481 07 671

Lyst på praksis hos oss?

Vi tar imot studenter som ønsker praksis eller sommerjobb, ta kontakt med

kristin@havet.as