Aslak Reikvam

Fiskehelsebiolog

Aslak er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen i 2021. Han er fra Bergen og er en av to vestlendinger i HaVet. I sin masteroppgave skrev han om immunsystemet til berggylt . Hans oppgaver i HaVet er rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd.

Ruben Aldal Sætre

Fiskehelsebiolog

Ruben er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen i 2021. Han er fra Bergen og en av to vestlendinger i HaVet. I sin masteroppgave skrev han om stamfiskernæring på berggylt og effekten på avkommet. Hans oppgaver i HaVet er rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd.

Henrik Hanssen

Veterinær

Henrik er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen i 2020.  Henrik er fra Sandnessjøen og ble en del av  fiskehelseteamet i HaVet etter endt utdannelse. Arbeidsområdet hos HaVet er rådgiving knyttet til fiskehelse- og velferd både hos matfiskanlegg og rognkjeksanlegg.

Mattias Bendiksen Lind

Fiskehelsebiolog

Mattias er utdannet fiskehelsebiolog fra Norges Fiskerihøgskole i 2015. Mattias var ansatt i HaVet fra 2015-2019, hvor han jobbet med rådgivning innenfor et vidt spekter av spørsmål knyttet til fiskehelse og -velferd for oppdrett av laks og rognkjeks. Fra 2019 til midten av 2021 var Mattias ansatt som fagleder fiskehelse i Norway Royal Salmon, med oppfølging av prosjekter, strategiske- og operative fiskehelsespørsmål og deltakelse i selskapets fiskehelsesatsning. Høsten 2021 vendte Mattias tilbake til HaVet, hvor han skal jobbe med rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd for HaVets kunder. 

Kristin Ottesen

Veterinær

Kristin er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1998. Kristin har bakgrunn fra klinisk veterinærpraksis og som fiskehelsepraktiker i Marine Harvest. I 2005 tok startet hun  veterinæravdelingen i Helgeland Havbruksstasjon, nå LetSea, og var leder for veterinær- og miljøtjenestene til LetSea frem til 2014. I 2014 etablerte hun HaVet hvor hun er daglig leder. Kristin har jobbet med de fleste områder innen akvakultur og kultivering, hennes oppgaver er i dag organisering, ledelse og rådgivning knyttet til fiskehelse- og velferd for kunder av HaVet.

Kristine Vatnan

Fiskehelsebiolog

Kristine er utdannet fiskehelsebiolog fra Norges Fiskerihøgskole i 2017. Hun er fra Korgen og en av HaVets to ekte Helgelendinger.  Kristine spesialiserte seg i sin masteroppgave på fettsyrer og ernæring av laks, RAS og settefisk er også sentrale i hennes interessefelt.  Arbeidsområder i HaVet er rådgiving knyttet til fiskehelse og velferd ved matfiskanlegg, og hun har et særskilt ansvar for oppfølgning av rognkjeks- og kultiveringsanlegg.

Fiskehelsetjeneste
på Helgeland

HaVet har veterinærmedisinsk spesialkompetanse på fiskehelse, velferd og smitteforebygging. HaVet leverer tjenester til produsenter av smolt, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk fra Nord-Trøndelag til Bodø. HaVet bidrar også med sin kompetanse til Veterinærinstituttet, Sjømat Norge, SINTEF, utstyrsleverandører og andre havbruksinteressenter. Veterinærer og fiskehelsebiologer i HaVet tar mål av seg å være en pålitelig og dyktig samarbeidspartner slik at vårt felles mål kan nås: Frisk og sunn fisk!

Besøksadresse
Torolv Kveldulvsonsgt. 31
Epost
kristin@havet.as
Postadresse
HaVet Fiskehelsetjeneste AS
Post boks 106, 8801 Sandnessjøen
Tlf
481 07 671

Lyst på praksis hos oss?

Vi tar imot studenter som ønsker praksis eller sommerjobb, ta kontakt med

kristin@havet.as